Edunvalvonta


Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


 Paikallisesti

Pertti Harju on yhdistyksen edustaja Porin vanhusneuvostossa

Alueellisesti Satakunnan piirin alueella                             

Pertti Harju on Satakunnan piirin varapuh.joht. ja tiedottaja

Esko Keiholehti on Satakunnan piirin kansiovastaava ja Satakunnan vanhusneuvoston jäsen

Raimo Rintala on Esko Keiholehden varajäsen Satakunnan vanhusneuvostossa 

Juhani Mäntylä on Satakunnan piirin jäsenrekisterivastaava                                                                                   

Valtakunnallisesti

Raimo Rintala on Senioriliiton hallituksen jäsen


Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.