Muistijumppakerho

Ohjaaja Sirkka Nurminen

040 5830402 

sirkka.nurminen@tap-rak.fi

Varaohjaaja Marja-Leena Hellesuo

0400 568910

Kerhon toiminta-ajatuksena on mielen vireyden ylläpito monin eri tavoin. 

Kokoonnumme kerran kuukaudessa Yhteisötalo Otavassa (Otavankatu 5), katutason tilassa Salonki.

Ilmoittautumiset Sirkka Nurmiselle tai varaohjaaja Marja-Leena Hellesuolle.

Kerhon vuosikatsaus liitteenä alla.